น้ำผลไม้กับสมูทตี้แตกต่างกันอย่างไร

อย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าน้ำผลไม้กับสมูทตี้ เป็นเครื่องดื่มที่มีวัตถุดิบหลักที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายนั่นคือ ผัก, ผลไม้ แต่ก็ยังมีอีกหลายคนยังไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงระหว่างน้ำผลไม้กับสมูทตี้ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร หรือมีประโยชน์ที่ได้รับแตกต่างกันอย่างไร เริ่มจาก