การลดความอ้วนแบบด่วนสุดๆ

ยาวิเศษขนานใดๆ ก็ไม่อาจขจัดไขมันและน้ําหนักของคุณให้ลด หรือหดหายไปได้อย่างรวดเร็วหรอก ถ้าตราบใดคุณยังไม่ใส่ใจกับเรื่อง โภชนาการ อาหารการกินในแต่ละมื้อแต่ละจานของคุณเอง

วิธีที่จะทําให้คุณผอมลงได้เร็วและสมบูรณ์แบบที่สุดก็คือ วิธีการ ดูแลเรื่องเมนูอาหารในแต่ละมือแต่ละวัน แน่นอนว่าคุณควรออกกําลังกาย อย่างน้อยวันละ 15-20 นาที ทุกๆ วันด้วย ที่ว่าสมบูรณ์แบบก็เพราะถ้าคุณอตอาหารรูปร่างของคุณจะเที่ยว และดูไม่สดใส ผิวพรรณเหมือนคนแก่ คนขี้โรค และที่สําคัญคือร่างกายที่ ไม่ได้รับสารอาหารย่อมเกิดอันตรายได้อย่างร้ายแรงจนถึงชีวิต ซึ่งก็เกิดขึ้น อยู่ตลอดเวลาให้เห็นในข่าวสารทั้งเมืองไทยเราและทั่วทุกมุมโลก ร่างกายคนเราต้องการอาหารเพื่อนํามาใช้เป็นพลังงาน สมองก็ต้องการพลังงานจากอาหารเช่นกัน แม้แต่การนั่งเฉยๆ หรือนอนหลับนิ่งๆ ร่างกายก็ต้องใช้พลังงานซึ่ง พลังงานก็มาจากอาหารเท่านั้น

ดังนั้น การอดอาหารจึงเป็นวิธีที่ผิดและอันตรายอย่างสิ้นเชิง การใช้ยาก็ย่อมเสี่ยงต่ออันตรายอันเกิดจากผลข้างเคียงได้ แต่การรู้จักควบคุมแคลอรีของอาหารที่กินแต่ละมื้อแต่ละวันพร้อม ทั้งการเลือกกินอาหารที่มีคุณค่า ปราศจากไขมัน นั้นก็คือเคล็ดลับแสน ง่ายดายที่ไม่ยุ่งยากอย่างที่คุณคิด แคลอรีหัวใจสําคัญ เทคนิคง่ายๆ ก็เพียงแค่จํากัดแคลอรีโดยการกะและประมาณดูก็ได้ ซึ่งถ้าทําให้เป็นนิสัยบ่อยๆ คุณก็จะชํานาญการกะเกณฑ์ปริมาณแคลอรี ของอาหารได้เอง

ถ้าคุณอยากลดน้ําหนักอย่างเร่งด่วน คุณควรกินอาหารวันละ 700-1,000 แคลอรี ห้ามเกินก็แล้วกัน (1 สัปดาห์ เห็นผลทันใจ) ลดแบบปานกลาง กินอาหารวันละไม่เกิน 1,300 แคลอรี ลดได้สัปดาห์ละ 1 กิโลกรัม ลดแบบเรื่อยๆ และควบคุมน้ําหนักตัว กินอาหารวันละไม่เกิน 1,500 แคลอรี ที่สําคัญควรกินให้ครบ 3 มื้อ ใน 1 วัน ระหว่างมื้อถ้าหิวก็กิน ผลไม้ 2-3 ผล และน้ําผลไม้หรือน้ำปั่นด้วยเครื่องปั่น ส่วนผักสดและผักนึ่งนั้นกินได้ทุกมื้อ ทุกวัน ไม่จํากัดปริมาณ นอกจากจะไม่ทําให้อ้วนได้แล้วยังเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงอีกด้วย